Τι είναι το Facebook engagement μιας σελίδας του ξενοδοχείου;

Τι είναι το Facebook engagement μιας σελίδας του ξενοδοχείου;

Ένας από τους όρους που ακούγονται ολοένα και πιο συχνά στη digital marketing στρατηγική ενός ξενοδοχείου είναι το engagement, και πιο συγκεκριμένα το engagement των χρηστών με τη Facebook σελίδα του.

Ως Facebook engagement εννοούμε την αλληλεπίδραση των χρηστών μέσω συγκεκριμένων ενεργειών όπως like, comment, share και click στα post της Facebook σελίδας (page) μας

Τι μετράμε και διαπιστώνουμε με το engagement;

Όπως αναφέραμε και στον ορισμό με το engagement μετράμε την αλληλεπίδραση των χρηστών με τη Facebook σελίδα όπως αυτή προκύπτει από τα like, comment, share άλλα και click που κάνουν οι χρήστες στα διάφορα post που κάνουμε.

Τι επηρεάζει το engagement στην επίδοση της Facebook σελίδας;

Καθότι οι χρήστες του Facebook τείνουν να ακολουθούν (δηλαδή να κάνουν like) σε όλο και μεγαλύτερο αριθμών σελίδων (pages), το Facebook έπρεπε να δημιουργήσει τους “κανόνες”, μέσω αλγορίθμων, που θα ορίζουν ποιά post και ποιών σελίδων θα εμφανίζονται στο newsfeed ενός χρήστη. Διαφορετικά το newsfeed των χρηστών θα “γέμιζε” με τα posts των διαφόρων σελίδων και θα χανόντουσαν τα updates των πραγματικών φίλων που ακολουθεί ο χρήστης και έχουν μεγαλυτερη αξία για αυτόν. Εάν οι χρήστες αλληλοεπιδράσουν με το post της facebook σελίδας ενός ξενοδοχείου ή όποιας άλλης επιχείρησης, αυτό θα καταμετρηθεί και θα βοηθήσει στο συντελεστή που προσμετρά τους παράγοντες εμφάνισης ενός μελλοντικού post από το ίδιο ξενοδοχείο ή επιχείρηση. Είναι αυτονόητο πως όσο μεγαλύτερο το πλήθος των χρηστών (reach) στο οποίο εκτίθονται τα post μας τόσο πλησιάζουμε τους στόχους που έχει θέσει το ξενοδοχείο ή η επιχείρηση.

Πως μπορούμε να βελτιώσουμε το engagement των Facebook post;

Για την βελτίωση του engagement των post δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη “συνταγή” η οποία να έχει απήχηση σε όλα τα είδη επιχειρήσεων. Ειδικά στο ξενοδοχειακό κλάδο (στον οποίο εξειδικευόμαστε ως digital marketing agency) γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως υπάρχει μια πληθώρα παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοση των post των ξενοδοχείων. Αν και οι παράγοντες αυτοί προκύπτουν μέσα από προσεκτική μελέτη και ανάλυση των στατιστικών, μπορούμε να προτείνουμε κάποιους γενικευμένους τρόπους βελτίωσης του engagement των post.

  1. Φωτογραφίες / Εικόνες / Video. Επιλέξτε εικόνες οι οποίες θα ενεργοποιήσουν συναισθηματικά και υποσυνείδητα θα οδηγήσουν τους χρήστες στο να κάνουν like, share ή να σχολιάσουν. Πάντως τα video δείχνουν να έχουν ένα μεγαλύτερο αριθμό engagement και αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός πως το Facebook πριμοδοτεί, με μεγαλύτερο reach, τη χρήση video.
  2. Κείμενα. Χρησιμοποιήστε κείμενα που να συνοδεύουν τη φωτογραφία. Αποφύγετε τα μεγάλα και μακροσκελή post καθώς και τη χρήση λέξεων που δεν απευθύνονται στο μέσο όρο επιπέδου γνώσης της γλώσσας στην οποία απευθύνεστε.
  3. Γλώσσα του post. Ως ξενοδοχείο ενδεχομένως να απευθύνεστε σε περισσότερα από ένα γλωσσικά group. Για το λόγο αυτό προτιμήστε να δημιουργείτε post σε όσες περισσότερες γλώσσες μπορείτε. Το facebook σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε το ίδιο post σε διαφορετικές γλώσσες (και με αυτόματη μετάφραση, την οποία δεν συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε όμως)
  4. Ωρά και ημέρες δημοσίευσης. Μεγάλο ρόλο παίζει και το πότε δημοσιεύετε τα post σας. Τα στατιστικά εργαλεία που σας παρέχει το Facebook, θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε τις καλύτερες ώρες και ημέρες ώστε να αποφασίσετε αναλόγως.
  5. Hashtags. Αν και τα hashtags δεν επηρεάζουν άμεσα το engagment του post μπορεί να οδηγήσει ένα χρήστη σε κάποιο άλλο post σας που να του “κεντρίσει” το ενδιαφέρον και να τον οδηγήσει σε έναν από τους παράγοντες που βελτιώνουν το engagement (like, comment, share και click). Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε ασχοληθεί με τη σημασία του να δημιουργήσετε και να θεσπίσετε τη χρήση ενός hashtag για το ξενοδοχείο σας.

Επαναλαμβάνουμε οτι τα παραπάνω είναι γενικευμένοι κανόνες και η πραγματική βελτιστοποίηση του engagement των post έρχεται μέσα από την ανάλυση διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με το ξενοδοχείο σας.

 

No Comments

Post a Comment