σχόλια Tag

Πως απαντάμε ως ξενοδοχείο σε ένα αρνητικό σχόλιο;

Τα ξενοδοχεία άλλα και οι υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις, με την εξάπλωση του internet, αντιμετωπίζουν πλέον ιδιαίτερα μεγάλο ανταγωνισμό. Ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι η μετατροπή ενός επισκέπτη του website τους σε πελάτη.  Στη διαδικασία αυτή, ο δυνητικός πελάτης αφού έχει μάθει για την ύπαρξη της...