απάντηση Tag

Πως αναγνωρίζει ο χρήστης οτι το ξενοδοχείο απαντά γρήγορα στα Facebook μηνύματα

Με την εμφάνιση των social media η επικοινωνία των πελατών με τα ξενοδοχεία έγινε ιδιαίτερα απαιτητική. Ο λόγος είναι οτι τα social media έχουν ένα χαρακτήρα αμεσότητας και δίνουν την εντύπωση οτι το ξενοδοχείο θα απαντήσει στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Βέβαια το οτι η επικοινωνία,...

Πως απαντάμε ως ξενοδοχείο σε ένα αρνητικό σχόλιο;

Τα ξενοδοχεία άλλα και οι υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις, με την εξάπλωση του internet, αντιμετωπίζουν πλέον ιδιαίτερα μεγάλο ανταγωνισμό. Ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι η μετατροπή ενός επισκέπτη του website τους σε πελάτη.  Στη διαδικασία αυτή, ο δυνητικός πελάτης αφού έχει μάθει για την ύπαρξη της...