Παρατηρητήριο Τουρισμού
o

 Το Παρατηρητήριο Τουρισμού αποτελεί την πρώτη εφαρμογή ανάλυσης big data στο χώρο του Τουρισμού

Τι είναι το Παρατηρητήριο Τουρισμού;

Είναι μια υπηρεσία που αποτυπώνει την ζήτηση άλλα και τις πραγματικές απευθείας κρατήσεις που δέχονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
και ενοικιαζόμενα σπίτια σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

Όλα τα στοιχεία παρουσιάζονται στο website του Παρατηρητηρίου

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβουλευτική ή προτρεπτική.