Παρατηρητήριο Τουρισμού
j

Σε συνεργασία με την BookOnlineNow δημιουργήσαμε

το Παρατηρητήριο Τουρισμού

Τι είναι το Παρατηρητήριο Τουρισμού;

Είναι μια υπηρεσία που αποτυπώνει την ζήτηση άλλα και τις πραγματικές απευθείας κρατήσεις που δέχονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (direct bookings) σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε καθαρά για συμβουλευτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβουλευτική ή προτρεπτική.

Πως λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τουρισμού

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα βασίζονταi στην ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνει το booking engine της BookOnlineNow.  Η ανάλυση αυτή γίνεται σε εβδομαδιαία βάση στα συνολικά Requests και Reservations

  • Ανάλυση Δεδομένων και Δείγμα Καταλλυμάτων: Η ανάλυση στηρίζεται στους μέσους όρους 8-10 τουριστικών καταλλημάτων άνα γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιούν το booking engine της BookOnlineNow.
  • Ορισμός όρων Ζήτησης και Κράτησης: Οποιαδήποτε αναζήτηση λαμβάνει χώρα στο booking engine ορίζεται ώς Ζήτηση. Αντιστοίχως οποιαδήποτε Κράτηση στο booking engine ορίζεται ως Κράτηση.
  • Benchmarking: Zero (0) Point ορίζεται ο αριθμός Requests (Ζήτησης) και Reservations (Κρατήσεων)την εβδομάδα 16 – 22 Φεβρουαρία 2020.
  • Για λόγους σύγκρισης εμφανίζονται οι αντίστοιχες τιμές Reguests και Reservations της προηγούμενης χρονιάς.
  • Η υπηρεσία θα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Athens – Greece : Demand and Reservation Trends

 

NextGen Framework

 

NextGen Framework

Cyclades – Greece : Demand and Reservation Trends

 

NextGen Framework
NextGen Framework

Ionio – Greece : Demand and Reservation Trends

 

NextGen Framework

 

NextGen Framework

Crete – Greece : Demand and Reservation Trends

 

 


Czech Republic : Demand and Reservation Trends

 

 


Turkey: Demand and Reservation Trends