Παρατηρητήριο Τουρισμού
o

Σε συνεργασία με την BookOnlineNow  και την
Syncbnb δημιουργήσαμε το Παρατηρητήριο Τουρισμού

Τι είναι το Παρατηρητήριο Τουρισμού;

Είναι μια υπηρεσία που αποτυπώνει την ζήτηση άλλα και τις πραγματικές απευθείας κρατήσεις που δέχονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
και ενοικιαζόμενα σπίτια σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβουλευτική ή προτρεπτική.

Πως λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τουρισμού

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνει το booking engine της BookOnlineNow και τον channel manager της SyncBnB.  Η ανάλυση αυτή γίνεται σε εβδομαδιαία βάση (την περίοδο που η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή τουριστική ζήτηση) και δεκαπενθήμερη (την περίοδο που η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλή τουριστική ζήτηση) βάση στα συνολικά Requests και Reservations.

Διαγράμματα της BookOnlineNow

  • Ανάλυση Δεδομένων και Δείγμα Καταλλυμάτων: Η ανάλυση στηρίζεται στους μέσους όρους 8-10 τουριστικών καταλυμάτων ανά γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιούν το booking engine της BookOnlineNow.
  • Ορισμός όρων Ζήτησης και Κράτησης: Οποιαδήποτε αναζήτηση λαμβάνει χώρα στο booking engine ορίζεται ώς Ζήτηση. Αντιστοίχως οποιαδήποτε Κράτηση στο booking engine ορίζεται ως Κράτηση.
  • Benchmarking: Zero (0) Point ορίζεται ο αριθμός Requests (Ζήτησης) και Reservations (Κρατήσεων)την εβδομάδα 16 – 22 Φεβρουαρίου 2020.
  • Για λόγους σύγκρισης εμφανίζονται οι αντίστοιχες τιμές Reguests και Reservations της προηγούμενης χρονιάς.
  • Η υπηρεσία θα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Διαγράμματα της SyncBnB

  • Ανάλυση Δεδομένων και Δείγμα Καταλυμάτων: Η ανάλυση στηρίζεται στους μέσους όρους συνολικά 6.000 καταλυμάτων παγκοσμίων που χρησιμοποιούν το channel manager της Syncbnb.
  • Benchmarking: Η σύγκριση γίνεται με βάση τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

 

Ελλάδα : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Ελλάδα : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

γενική πορεία ξενοδοχειακών αναζητήσεων στην ελληνική επικράτεια

Ελλάδα : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων ελληνικής επικράτειας σε σύγκριση με το 2019

Ελλάδα : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

γενική πορεία ξενοδοχειακών κρατήσεων στην ελληνική επικράτεια

Ελλάδα : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων ελληνικής επικράτειας σε σύγκριση με το 2019

Ελλάδα : Μεταβολή Booking Window σε Booking Engine Ξενοδοχείων

μεταβολή του Booking window ξενοδοχείων στην Ελλάδα

Top 10 χωρών για κρατήσεις σε  Ελληνικά ξενοδοχεία

οι top 10 χώρες κρατήσεων σε Ελλάδα

Ελλάδα: Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνια μίσθωσης στην Ελλάδα

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 στην Ελληνική επικράτεια

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 στην ελληνική επικράτεια

 


Αθήνα : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Αθήνα : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Αθήνα : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σύγκριση με 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στην Αθήνα σε σύγκριση με το 2019

Αθήνα : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

γενική πορεία ξενοδοχειακών κρατήσεων στην ελληνική επικράτεια

Αθήνα : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στην Αθήνα σε σύγκριση με το 2019Αθήνα: Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 στην Αθήνασύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 στην αθήνα

 


Κυκλάδες : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Κυκλάδες : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Κυκλάδες : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στις Κυκλαδες σε σύγκριση με το 2019

Κυκλάδες : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Κυκλάδες : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στις Κυκλαδες σε σύγκριση με το 2019

Κυκλάδες : Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνια μίσθωσης στις Κυκλάδες

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 στις Κυκλάδες

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 σε Κυκλάδες


Ιόνιο : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Ιόνιο : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Ιόνιο : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στο Ιόνιο σε σύγκριση με το 2019Ιόνιο : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Ιόνιο : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στο Ιόνιο σε σύγκριση με το 2019


Κρήτη : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Κρήτη : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Κρήτη : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στην Κρήτη σε σύγκριση με το 2019

Κρήτη : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Κρήτη : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στην Κρήτη σε σύγκριση με το 2019Κρήτη : Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κρήτη

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 στην Κρήτη

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 στην Κρήτη


Τσεχία : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

 

 


Τουρκία : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

 

 


Syncbnb: Κρατήσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωση σε παγκόσμιο επίπεδο

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 σε παγκόσμιο επίπεδο

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 σε παγκόσμιο επίπεδοSyncbnb: Booking window βραχυχρόνιων μισθώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο

booking window βραχυχρόνιων μισθώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο


 

 


 


Syncbnb: Κρατήσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων Αμερική

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης αμερική


Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 σε Αμερική

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 στην Αμερική