Παρατηρητήριο Τουρισμού
o

Σε συνεργασία με την BookOnlineNow την Hotel Availabilities και την
Syncbnb δημιουργήσαμε το Παρατηρητήριο Τουρισμού

Τι είναι το Παρατηρητήριο Τουρισμού;

Είναι μια υπηρεσία που αποτυπώνει την ζήτηση άλλα και τις πραγματικές απευθείας κρατήσεις που δέχονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
και ενοικιαζόμενα σπίτια σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβουλευτική ή προτρεπτική.

Πως λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τουρισμού

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνει το booking engine της BookOnlineNow και τον channel manager της Hotel Availabilities και της SyncBnB.  Η ανάλυση αυτή γίνεται σε εβδομαδιαία βάση (την περίοδο που η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή τουριστική ζήτηση) και δεκαπενθήμερη (την περίοδο που η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλή τουριστική ζήτηση) βάση στα συνολικά Requests και Reservations.

Διαγράμματα της BookOnlineNow

  • Ανάλυση Δεδομένων και Δείγμα Καταλλυμάτων: Η ανάλυση στηρίζεται στους μέσους όρους 8-10 τουριστικών καταλυμάτων ανά γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιούν το booking engine της BookOnlineNow.
  • Ορισμός όρων Ζήτησης και Κράτησης: Οποιαδήποτε αναζήτηση λαμβάνει χώρα στο booking engine ορίζεται ώς Ζήτηση. Αντιστοίχως οποιαδήποτε Κράτηση στο booking engine ορίζεται ως Κράτηση.
  • Benchmarking: Zero (0) Point ορίζεται ο αριθμός Requests (Ζήτησης) και Reservations (Κρατήσεων)την εβδομάδα 16 – 22 Φεβρουαρίου 2020.
  • Για λόγους σύγκρισης εμφανίζονται οι αντίστοιχες τιμές Reguests και Reservations της προηγούμενης χρονιάς.
  • Η υπηρεσία θα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Διαγράμματα της SyncBnB

  • Ανάλυση Δεδομένων και Δείγμα Καταλυμάτων: Η ανάλυση στηρίζεται στους μέσους όρους συνολικά 6.000 καταλυμάτων παγκοσμίων που χρησιμοποιούν το channel manager της  Syncbnb.
  • Benchmarking: Η σύγκριση γίνεται με βάση τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

 

Ελλάδα : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Ελλάδα : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

γενική πορεία ξενοδοχειακών αναζητήσεων στην ελληνική επικράτεια

Ελλάδα : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων ελληνικής επικράτειας σε σύγκριση με το 2019

Ελλάδα : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

γενική πορεία ξενοδοχειακών κρατήσεων στην ελληνική επικράτεια

Ελλάδα : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων ελληνικής επικράτειας σε σύγκριση με το 2019

Ελλάδα : Μεταβολή Booking Window σε Booking Engine Ξενοδοχείων

μεταβολή του Booking window ξενοδοχείων στην Ελλάδα

Ελλάδα : Μεταβολή Booking Window σε OTA

Μεταβολή booking window σε ΟΤΑ στην Ελλάδα

Top 10 χωρών για κρατήσεις σε  Ελληνικά ξενοδοχεία

οι top 10 χώρες κρατήσεων σε Ελλάδα

Top 10 χωρών για κρατήσεις σε  Ελληνικά ξενοδοχεία μέσω ΟΤΑ

οι top 10 χώρες κρατήσεων σε Ελλάδα μέσω ΟΤΑ

Ελλάδα: Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

 

Ελλάδα: Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνια μίσθωσης στην Ελλάδα

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 στην Ελληνική επικράτεια

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 στην ελληνική επικράτεια

 


Αθήνα : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Αθήνα : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Αθήνα : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σύγκριση με 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στην Αθήνα σε σύγκριση με το 2019

Αθήνα : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

γενική πορεία ξενοδοχειακών κρατήσεων στην ελληνική επικράτεια

Αθήνα : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στην Αθήνα σε σύγκριση με το 2019Αθήνα: Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 στην Αθήνασύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 στην αθήνα

 


Κυκλάδες : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Κυκλάδες : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Κυκλάδες : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στις Κυκλαδες σε σύγκριση με το 2019

Κυκλάδες : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Κυκλάδες : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στις Κυκλαδες σε σύγκριση με το 2019

Κυκλάδες : Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνια μίσθωσης στις Κυκλάδες

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 στις Κυκλάδες

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 σε Κυκλάδες


Ιόνιο : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Ιόνιο : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Ιόνιο : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στο Ιόνιο σε σύγκριση με το 2019Ιόνιο : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

NextGen Framework

Ιόνιο : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στο Ιόνιο σε σύγκριση με το 2019


Κρήτη : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Κρήτη : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Κρήτη : Αναζητήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

αναζητήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στην Κρήτη σε σύγκριση με το 2019

Κρήτη : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

Κρήτη : Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων σε σύγκριση με 2019

κρατήσεις σε booking engines ξενοδοχείων στην Κρήτη σε σύγκριση με το 2019Κρήτη : Κρατήσεις σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κρήτη

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 στην Κρήτη

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 στην Κρήτη


Τσεχία : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

 

 


Τουρκία : Αναζητήσεις και Κρατήσεις σε Booking Engine Ξενοδοχείων

 

 


Syncbnb: Κρατήσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωση σε παγκόσμιο επίπεδο

Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 σε παγκόσμιο επίπεδο

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 σε παγκόσμιο επίπεδοSyncbnb: Booking window βραχυχρόνιων μισθώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο

booking window βραχυχρόνιων μισθώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο


 

 


 


Syncbnb: Κρατήσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων Αμερική

πορεία κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης αμερική


Syncbnb: Σύγκριση συνόλου κρατήσεων 2020 με 2019 σε Αμερική

σύγκριση συνόλου κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης 2020 με 2019 στην Αμερική